Gas scrubbers

Gaswassers of luchtwassers neutraliseren schadelijke componenten in industriële lucht- of afgasstromen om bvb. te voorkomen dat dampen vrijkomen die irriterend werken of die geurhinder veroorzaken.

Bio filters

Biofilters worden toegepast voor de verwijdering van vluchtige organische stoffen, geurcomponenten en anorganische verbindingen. Deze technologie maakt gebruik van micro-organismen om verontreinigende stoffen biologisch af te breken.

Regenerative thermal oxidation, PCA Air

Regeneratieve thermische oxidatie is de naverbranding van een luchtstroom die beladen is met solventen. Keramische bedden recupereren de warmte die tijdens dit proces wordt geproduceerd en drukken zo de operationele kost.

Activated carbon filters

Actieve kool is een vorm van koolstof met een zeer groot specifiek oppervlak. Hierop kunnen zich veel stoffen aanhechten, waardoor actief kool een ideaal filtermedium is.

Air stripping, PCA air

Luchtstrippers worden ingezet voor het reinigen van afvalwater, digestaat of verontreinigd grondwater. Door het intensief in contact brengen van lucht en water, worden de in het afval- of grondwater aanwezige vluchtige verbindingen...

Spraying systems, PCA Air

Vernevelaars worden gebruikt om zeer fijne druppels in de lucht te brengen. De rol van deze druppels is zeer afhankelijk van de eindtoepassing.

Mechanical Atmospheric Dispersion System

M.A.D.S. staat voor Mechanical Atmospheric Dispersion System. Deze technologie is een alternatieve oplossing voor de dispersie van geurhinder of afgasstromen.

pca maintenance

De PCA medewerkers hebben een goede kennis en de geschikte apparatuur om de luchtzuiveringsinstallatie te onderhouden en zo de goede werking ervan te bewerkstelligen.

Studies, air treatment and purification, PCA Air

PCA Air voert studies uit, geeft advies en biedt gepersonaliseerde oplossingen aan met betrekking tot luchtzuivering.

pilot tests

PCA beschikt over een pilootinstallatie voor gaswassing die gedurende de gewenste periode verhuurd kan worden.

Treatment products

PCA beschikt over een eigen gamma aan specifieke chemicaliën die gedoseerd kunnen worden aan het waswater van een gaswasser.

Constructions and components pca

PCA beschikt over een eigen machinepark om zelf kunststofconstructies te assembleren en is eveneens in staat componenten aan te leveren ter vervanging of reparatie.

process control automation

PCA is sinds 1991 actief op het gebied van procesautomatisering. Sinds de oprichting hebben we als één van de weinige Belgische constructeurs een stevige expertise verworven in verschillende sectoren.

Service PCA air

Metingen, opvolging en optimalisatie...

Abonneren op PCA Air RSS