Gaswassers

gaswasser pca

Gaswassers of luchtwassers neutraliseren schadelijke componenten in industriële lucht- of afgasstromen om bvb. te voorkomen dat dampen vrijkomen die irriterend werken of die geurhinder veroorzaken.

Een gaswasser of luchtwasser is een reinigingsinstallatie waarin een gasstroom in intensief contact komt met een vloeistof. Door dit contact tussen vloeistof en gas lossen bepaalde gasvormige componenten op in het water en blijven ze hierin achter. Ze worden zeer veel als emissiebeperkende techniek toegepast.

U kunt ook op PCA rekenen voor:

  • Internals/componenten (druppelafscheiders, demisters, vullichamen...)
  • Automatisering
  • Onderhoud/renovatie
Voordelen:Industrieën:
- Zeer hoge verwijderingsrendementen- Oppervlaktebehandeling
- Compacte installatie- Chemische industrie
- Lage investeringskosten- Afvalwaterbehandeling
- Controleerbare verbruikskosten- Ijzerindustrie
- Milieuvriendelijk- Elektronica-industrie
- Bedrijfszeker- Papierindustrie
- Eenvoudig te onderhouden- Glasindustrie
- Groot aantal toepassingen- Gieterijen
 - Slachthuizen
Gas- of luchtwassers worden gebruikt voor:- Op- en overslag chemicaliën
- Afgasbehandeling- Afvalverbrandingsinstallaties
- Geurcontrole en-behandeling- Farmaceutische industrie
- Wassen van o.a. zwavelzuur, ammoniak, natrium, ...- ...
- ... 

 

Referenties

Two-stage air purification installation with spraying tower and gas scrubber for the purification of acids and paint pigments, PCA Air

Van onze klant die verfpigmenten maakt, kregen we de vraag of we hun productie lucht...

Vertical gas scrubber for treatment of acidic exhaust gases, PCA Air

Door een klant actief in de medische sector, werden we gecontacteerd om een oplossing...

Vertical gas scrubber for treatment of butyric acid, PCA Air

Een fabrikant van grondstoffen voor cosmetica, voeding en biopolymeren, wenste een...

Blogitems

gas scrubber

Een gaswasser is een soort reinigingsinstallatie met als belangrijkste functie het...