Gaswassers

gaswasser pca

Gaswassers of luchtwassers neutraliseren schadelijke componenten in industriële lucht- of afgasstromen om bvb. te voorkomen dat dampen vrijkomen die irriterend werken of die geurhinder veroorzaken.

Een gaswasser of luchtwasser is een reinigingsinstallatie waarin een gasstroom in intensief contact komt met een vloeistof. Door dit contact tussen vloeistof en gas lossen bepaalde gasvormige componenten op in het water en blijven ze hierin achter. Ze worden zeer veel als emissiebeperkende techniek toegepast.

U kunt ook op PCA rekenen voor:

  • Internals/componenten (druppelafscheiders, demisters, vullichamen...)
  • Automatisering
  • Onderhoud/renovatie
Voordelen:Industrieën:
- Zeer hoge verwijderingsrendementen- Oppervlaktebehandeling
- Compacte installatie- Chemische industrie
- Lage investeringskosten- Afvalwaterbehandeling
- Controleerbare verbruikskosten- Ijzerindustrie
- Milieuvriendelijk- Elektronica-industrie
- Bedrijfszeker- Papierindustrie
- Eenvoudig te onderhouden- Glasindustrie
- Groot aantal toepassingen- Gieterijen
 - Slachthuizen
Gas- of luchtwassers worden gebruikt voor:- Op- en overslag chemicaliën
- Afgasbehandeling- Afvalverbrandingsinstallaties
- Geurcontrole en-behandeling- Farmaceutische industrie
- Wassen van o.a. zwavelzuur, ammoniak, natrium, ...- ...
- ... 

 

Referenties

Vertical gas scrubber, PCA Air

Onze klant zocht een oplossing voor de behandeling van een luchtstroom met...

Air purification plant

Onze klant is gespecialiseerd in de distributie van smeermiddelen, chemische (brand)...

Horizontal gas scrubber

PCA werd gecontacteerd omdat het bedrijf de milieu-impact van de uitstoot van de...

Blogitems

gas scrubber

Een gaswasser is een soort reinigingsinstallatie met als belangrijkste functie het...