Luchtstrippen

Luchtstripper, PCA air
Luchtstripper, PCA air
Luchtstrippen, PCA air

Luchtstrippers worden ingezet voor het reinigen van afvalwater, digestaat of verontreinigd grondwater met behulp van lucht. Door het intensief in contact brengen van lucht en water, worden de in het afval- of grondwater aanwezige vluchtige verbindingen overgebracht naar de lucht.

De ingaande luchtstroom is arm aan de te verwijderen stoffen, waardoor de stoffen als gevolg van het concentratieverschil tussen het rijke water en de arme lucht, van de water- naar de gasfase overgaat. De snelheid van dit proces hangt af van het concentratieverschil tussen de waterfase en gasfase, de vluchtigheid van de stoffen en de temperatuur.

Luchtstrippen gebeurt met behulp van een striptoren of een plaatstripper. De striptoren of stripkolom maakt gebruik van tegenstroom, waarbij een verticaal opgestelde kolom is gevuld met pakkingmateriaal. De plaatstripper maakt gebruik van kruisstroom, waarbij de waterstroom intensief wordt belucht door een geperforeerde plaat.

Tot slot wordt bij stoomstrippen hetzelfde principe toegepast, maar wordt de lucht vervangen door stoom. Bij dergelijk proces kan een sterk geconcentreerde stroom gerecupereerd worden (bv. NH₃).

                      Voordelen:                                            Industrieën:                      
                      - Lage investeringskosten                                            - Afvalwaterbehandeling                      
                      - Bedrijfszeker                                            - Grondwaterbehandeling                      
                      - Milieuvriendelijk                                            - Chemische industrie                      
                      - Eenvoudig inzetbaar                                            - Farmaceutische industrie                      
                      - Groot aantal toepassingen                                            - ...                      
                      - Hoge efficiëntie                                                                
                   - Recuperatie van vluchtige organische stoffen (VOS), NH₃, …                                               
  
Luchtstrippers worden gebruikt voor de verwijdering van:     
- Vluchtige organische stoffen (VOS) zoals methaan (CH₄)- Zwavelverbindingen
- Ammoniak (NH₃)- Gechloreerde oplosmiddelen
- Koolstofdisulfide (CS₂)- ...

 

Luchtstrippen, PCA air
Luchtstripper, PCA air
Luchtstrippen, PCA air

Referenties

Methane stripper, PCA air

Tijdens het oppompen van aardgas ontstaan holtes waar stilstaand water zich ophoopt....