Piloottesten

Bij complexere emissies die vaak moeilijk te behandelen zijn met standaardoplossingen, zoals geurhinder, is het aangewezen om gedurende een bepaalde periode een testfase uit te voeren met een pilootinstallatie. Dit laat toe om de vooropgestelde oplossing in reële bedrijfsomstandigheden te testen en indien nodig bij te sturen. Het eindresultaat is een installatie die u specifieke emissieproblematiek op een performante manier aanpakt.

pilot tests pca

PCA kan de klant tijdens de opstart van de testen assisteren om de installatie aan te koppelen en een korte opleiding over de werking te geven. Onze medewerkers kunnen de installatie ook mee helpen opvolgen en indien nodig bepaalde parameters en instellingen aanpassen. Tijdens deze optimalisatie kan beroep gedaan worden op erkende bedrijven om gasanalyses uit te voeren die toelaten het rendement van de installatie te bepalen. Op deze manier krijgt de klant de garantie dat de bekomen oplossing het gewenste resultaat levert.

piloottesten pca

Onze pilootinstallatie is gemonteerd op een skid waardoor ze gemakkelijk met een vorkheftruck kan verplaatst worden. De gaswasser kan gasstromen behandelen van 500-1.500 m³/h. Aan de voorzijde van de skid bevindt zich de elektrische kast met touchpanel en alle instrumentatie:

  • Rotameter en membraanklep voor instelling van het sproeidebiet
  • Manometer voor aanduiding van de druk in de vloeistofleiding
  • Watertellers voor meting van het waterverbruik en de spuihoeveelheid
  • Sondes voor meting van de pH, redox, geleidbaarheid van de wasvloeistof
  • Staalnamepunt om de wasvloeistof te bemonsteren

 

Aan de achterzijde van de skid bevindt zich de gaswasser en ventilator. De gaswasser is voorzien van:

  • Drukmeting over de pakking
  • Temperatuursmeting van de wasvloeistof
  • Niveaumeting in het opslagreservoir
  • Pitot buis in de aanzuigleiding voor de bepaling van het luchtdebiet

De installatie kan volledig gemonitord worden aangezien alle meetgegevens naar een bestand geëxporteerd worden die gemakkelijk op een USB sleutel kan opgeslagen worden.

Voor de behandeling van complexe geurproblemen is de keuze voor een testfase met een pilootwasser in veel gevallen de meest aangewezen aanpak om samen met de klant tot een snelle en definitieve oplossing te komen. Deze proefondervindelijke manier van werken laat toe een installatie op maat te maken zonder geld te verspillen aan halve oplossingen aangezien de kost voor het huren van een pilootinstallatie verwaarloosbaar zijn. Indien gewenst, kan PCA na evaluatie van de testen een voorstel maken voor een uitbreiding naar een full scale installatie.

Referenties

Pilot tests to reduce pigment emissions, PCA Air

Voor een fabrikant van pigmenten werd een pilootproef opgesteld om de uitstoot van...

Pilot tests to achieve emission limit for DMF

Door de combinatie gaswasser en actief kool filter kan de emissielimiet van DMF worden...

Pilot test DMF control

Naar aanleiding van het verstrengen van de emissielimieten voor DMF in de...