Service

Metingen

PCA kan ter plaatste verschillende metingen uitvoeren zoals:

  • Motorvermogen
  • Calibratie van pH/rH sondes
  • Aerodynamische metingen (druk)
  • Debiet van de afzuiging
  • Trillingscontrole van ventilatoren
  • Uitlijning van ventilatoren

Voor uitgebreide chemische luchtanalyses, snuffelproefmetingen… doen we beroep op externe geaccrediteerde partners.

Opvolging en optimalisatie

Veel bedrijven en sectoren worden geconfronteerd met gewijzigde situaties of voorschriften.

Hierbij denken we aan:

  • Strenger wordende emissienormen
  • Gewijzigde samenstelling van het te behandelen gas
  • Gewijzigd gasdebiet
  • ...

In dergelijke gevallen is het steeds wenselijk om zo veel mogelijk van de huidige luchtzuiveringsinstallaties te kunnen hergebruiken.
PCA kan u steeds bijstaan in het optimaliseren van de bestaande installatie en het uitvoeren van eventuele uitbreidingen.