M.A.D.S.

Mads pca

M.A.D.S. staat voor Mechanical Atmospheric Dispersion System. Deze technologie is een alternatieve oplossing voor de dispersie van geurhinder of afgasstromen. Hierbij wordt de afgevangen lucht door een krachtige ventilator in de atmosfeer gestuwd waar deze op natuurlijke wijze verdund wordt. Op basis van voorafgaande CFD simulaties kan de atmosferische dispersie gemodelleerd worden om de efficiëntie van het proces in te schatten.

De technologie kan toegepast worden in de volgende sectoren:

  • Waterzuiveringsinstallaties
  • Stortplaatsen
  • Voedingsindustrie
  • Chemische industrie
  • Slachthuizen
  • Explosiegevaarlijke gebieden
  • Composteringscentra
  • ...