Studies

PCA Air voert studies uit, geeft advies en biedt gepersonaliseerde oplossingen aan met betrekking tot luchtzuivering.

Onze studies worden uitgevoerd door een team deskundige ingenieurs die beschikken over de gepaste kennis en ervaring. Op deze manier bieden zij u technische, economische en juridische hulp voor al uw luchtvervuilingproblemen.

Studies, gaswasser, PCA Air

Onze diensten bestaan uit:

  • Achterhalen van de specifieke behoeften van de klant
  • Uitvoeren van studies, diagnoses en haalbaarheidstests met behulp van verschillende pilootinstallaties
  • Organiseren en uitvoeren van meetcampagnes (zowel geur als emissies), gevolgd door een analyse en interpretatie van de gegevens
  • Selectie van de meest geschikte techniek(en) op basis van ervaring, economische studie en analyses
  • Onderzoek om bestaande installaties te optimaliseren
  • Dispersie van geur
  • Analyse/onderzoek om het spui te behandelen en/of te recuperen
Studies, tekening, PCA Air