Technologieën

  • Gas scrubbers

Gaswassers of luchtwassers neutraliseren schadelijke componenten in industriële lucht- of afgasstromen om bvb. te voorkomen dat dampen vrijkomen die irriterend werken of die geurhinder veroorzaken.

  • Bio filters

Biofilters worden toegepast voor de verwijdering van vluchtige organische stoffen, geurcomponenten en anorganische verbindingen. Deze technologie maakt gebruik van micro-organismen om verontreinigende stoffen biologisch af te breken.

  • Regenerative thermal oxidation, PCA Air

Regeneratieve thermische oxidatie is de naverbranding van een luchtstroom die beladen is met solventen. Keramische bedden recupereren de warmte die tijdens dit proces wordt geproduceerd en drukken zo de operationele kost.

  • Activated carbon filters

Actieve kool is een vorm van koolstof met een zeer groot specifiek oppervlak. Hierop kunnen zich veel stoffen aanhechten, waardoor actief kool een ideaal filtermedium is.

  • Air stripping, PCA air

Luchtstrippers worden ingezet voor het reinigen van afvalwater, digestaat of verontreinigd grondwater. Door het intensief in contact brengen van lucht en water, worden de in het afval- of grondwater aanwezige vluchtige verbindingen overgebracht naar de lucht.

  • Spraying systems, PCA Air

Vernevelaars worden gebruikt om zeer fijne druppels in de lucht te brengen. De rol van deze druppels is zeer afhankelijk van de eindtoepassing.

  • Mechanical Atmospheric Dispersion System

M.A.D.S. staat voor Mechanical Atmospheric Dispersion System. Deze technologie is een alternatieve oplossing voor de dispersie van geurhinder of afgasstromen.