Biofilters

biofilter pca

Biofilters worden toegepast voor de verwijdering van vluchtige organische stoffen (VOS), geurcomponenten en anorganische verbindingen (NH3, H2S). Deze technologie maakt gebruik van micro-organismen om verontreinigende stoffen biologisch af te breken.

Tijdens het proces wordt de vervuilde lucht door een poreus bed van filtermateriaal gestuurd. Veelgebruikte materialen zijn compost, kokosschalen, schors,… Om uitdroging van het filterbed te voorkomen wordt de te behandelen lucht vooraf meestal bevochtigd in een voorgeschakelde sproeitoren. Door het filterbed periodiek te besproeien met water ontstaat een dunne waterfilm op het filtermateriaal waarin de micro-organismen zich ontwikkelen.

De voedingsstoffen die ze hiervoor nodig hebben halen ze uit het filtermateriaal die dus eigenlijk dienst doet als drager voor de populatie aan bacteriën. De microbiologische activiteit kan verder geoptimaliseerd worden door toevoeging van gepaste nutriënten en mineralen aan het sproeiwater.

Eens de biofilter opgestart is, dienen de werkingsparameters opgevolgd te worden om een correcte werking van de installatie te garanderen. Om verzuring van het filterbed te voorkomen kan een pH-buffer aan het sproeiwater gedoseerd worden. Verzurende componenten kunnen eveneens door een voorgeschakelde chemische gaswasser verwijderd worden waarbij de biofilter voor de verdere afbraak van de verontreinigingen zorgt. Na een periode van ongeveer 2-3 jaar dient het filtermateriaal vervangen te worden.

Voordelen:Industrieën:
- Lage investerings- en werkingskosten- Waterzuiveringsinstallaties
- Eenvoudige constructie- Compostinstallaties
- Goede verwijdering van biologisch afbreekbare componenten- Gieterijen
- Lage drukval- Chemische industrie
- Weinig afvalwater- Kunststofproductie
- Weinig afvalmateriaal- Voedingsindustrie                  
 - Smaakstoffenindustrie
 - ...

Referenties

Investigation procedure of biofilter, PCA Air

Een klant van ons, dat actief is in de verf/coating-industrie, heeft een biofilter...