Piloottesten om emissielimiet van DMF te behalen

Probleem

Bij vorige piloottesten werd er getracht om de strenger geworden emissielimiet van DMF van 2 mg/Nm³ te behalen. Een behandeling door een regeneratieve thermische oxidator (RTO) volstaat dan namelijk niet meer. Daarom moet de gas stroom komende uit de RTO een nabehandeling ondergaan. In de piloottesten bleek dat er verschillende manieren waren om de emissielimiet te behalen, maar dat er dikwijls te veel afvalwater werd gegenereerd. Daarom werd er op zoek gegaan naar een ideale combinatie van efficiëntie en afvalwaterverbruik.

Piloottesten om emissielimiet van DMF te behalen, PCA air
Piloottesten om emissielimiet van DMF te behalen, PCA air
Oplossing

De gasuitstoot van de RTO werd deze keer eerst intern afgekoeld in een koelbatterij (gebruik makend van een buitenlucht afkoel doorstroming aangeblazen door één/meerdere ventilatoren), om een veel lagere RTO uitgangstemperatuur te bereiken. Daarbij is er dus geen koelwater meer vereist. De afgekoelde RTO gas stroom werd verder afgekoeld door een vernevelsysteem dat ook zorgt voor een eerste gaswassing. Na het vernevelsysteem werd een gaswasser geplaatst. Om de laatste resten DMF te verwijderen werd er nog een actief kool filter geplaatst, nadat de luchtstroom door een druppelafscheider werd geleid. Deze druppelafscheider is namelijk nodig om de vochtigheid in de luchtstroom te verminderen, een te vochtige luchtstroom is nefast voor de goede werking van een actief kool filter. Deze piloottest zorgt voor een ideale combinatie van waterverbruik en actief kool verbruik. Actief kool dient na een tijd vervangen te worden, als deze met contaminanten verzadigd is geraakt. Met het gebruik van een vernevelsysteem en gaswasser treedt er al een eerste vermindering van DMF-concentratie in de RTO gasuitstoot. Om het waterverbruik van de gaswasser en het vernevelsysteem te optimaliseren, wordt het water van de gaswasser hergebruikt in het vernevelsysteem, teneinde de water afvalstroom te beperken.

Momenteel wordt nog de ideale combinatie gezocht. Wanneer de piloottesten zijn afgelopen kunnen we de textielindustrie een oplossing op maat aanbieden. Deze zal onder andere bestaan uit een vernevelsystem, gaswasser en actief kool filter. Door de combinatie gaswasser en actief kool filter kan de emissielimiet van DMF worden behaald met een minimaal aan water en actief kool verbruik.

 

Zoek jij ook hulp om piloottesten uit te voeren? Of sukkel je met een luchtzuiveringsprobleem? Geef ons zeker een seintje!

Piloottesten om emissielimiet van DMF te behalen, PCA air, technische tekening
Piloottesten om emissielimiet van DMF te behalen, PCA air
Piloottesten om emissielimiet van DMF te behalen, PCA air