Hoe werkt een gaswasser?

Hoe werkt een gaswasser?

Air Pollution Control

Een gaswasser is een soort reinigingsinstallatie met als belangrijkste functie het neutraliseren van schadelijke componenten in industriële lucht-of afgasstromen. Zo kan bijvoorbeeld voorkomen worden dat dampen die vrijkomen in het milieu irriterend gaan werken of geurhinder veroorzaken. De gasdeeltjes die hiervoor zorgen moeten in de loop van het proces uit de gasstroom verwijderd worden voordat de gassen afgevoerd mogen worden in de buitenlucht. In sommige gevallen laat het gebruik van een gaswasser daarnaast toe dat bepaalde grondstoffen na behandeling terug gewonnen kunnen worden. Een grote troef is de brede inzetbaarheid van een gaswasser in erg diverse sectoren waaronder de chemische industrie, farmaceutische industrie en oppervlaktebehandeling.

De installatie zorgt ervoor dat een gasstroom in intensief contact komt met de wasvloeistof. Door dit contact gaan bepaalde gasvormige deeltjes naar de vloeistof overgaan. Hierdoor is er dus sprake van een overgang van componenten van de gasfase naar de vloeistoffase, ook wel absorptie genoemd. De oplosbaarheid van de deeltjes in de vloeistof bepalen in welke mate de gasvormige componenten overgaan in de vloeistoffase.

Het is dus van groot belang om te werken met de correcte vloeistof als absorptiemiddel. Naast water worden hiervoor ook vaak organische en anorganische vloeistoffen gebruikt. Bepaalde chemicaliën of micro-organismen worden in deze gevallen aan de wasvloeistof toegevoegd om de opgeloste gassen om te zetten of te neutraliseren. Hierdoor wordt de concentratie in de wasvloeistof lager en kan er terug meer gas oplossen.

Wereldwijd worden er steeds strengere maatregelen genomen op vlak van toegestane vervuiling en worden bedrijven aangemoedigd om de nodige maatregelen te ondernemen. Gaswassers zijn wettelijk verplicht in industrieën waar mensen in aanraking komen met potentieel verontreinigde gassen en worden daarom zeer vaak ingezet als emissiebeperkende techniek.

Bij correct gebruik van een gaswasser kan een zeer hoog verwijderingsrendement van de schadelijke gasdeeltjes behaald worden waardoor de dampen die losgelaten worden in de buitenlucht niet meer schadelijk zijn voor het milieu. 

PCA kan op maat ontworpen gaswassers leveren voor uw productieproces. Klik hier om contact met ons op te nemen.

PCA, gaswasser
PCA, gaswasser