Luchtzuiveringsinstallatie voor behandeling vluchtige organische stoffen

Onze klant, die gespecialiseerd is in de distributie van smeermiddelen, chemische (brand)stoffen en industriële gassen, heeft een vestiging waar een op- en overslag van vloeistoffen en gassen is gerealiseerd.

Bij de overslag van vloeistoffen, voornamelijk vluchtige organische stoffen (VOS), worden verschillende, al dan niet brandbare, vloeistoffen uit tankwagens gedistribueerd in drums of IBC’s met behulp van 2 vullijnen.

Tijdens het vullen treedt er verdamping op van de chemische vloeistoffen, waarbij verdringingslucht ter plekke van het vulpunt dient afgezogen te worden om het explosiegevaar te elimineren.

Daarom deed de distributeur beroep op PCA voor de bouw van een luchtzuiveringsinstallatie om de uitstoot van deze hinderlijke dampen te reduceren. De installatie bestaat uit een basisch/oxidatieve gaswasser en een actief koolfilter en behandelt de bronafzuiging van 4 afzuigpunten, 2 vaste punten ter hoogte van de vullijnen en 2 mobiele punten.

Hierbij worden de VOS in alkalisch milieu (pH = 9) door waterstofperoxide (H2O2) geoxideerd. De nageschakelde actief kool filter dient als polisher om de concentratie aan VOS verder te verminderen.

PCA heeft voor dit project de elektrische kast geleverd en de procescontrole en automatisatie verzorgt. De installatie kan door PCA van op afstand gemonitord en indien nodig nog bijgesteld worden.

PCA heeft voor dit project ook het leidingnetwerk in moeilijk ontvlambaar PPs geïnstalleerd die achtereenvolgens werd aangesloten op de luchtzuiveringsinstallatie.

Air purification system
Air purification system
Air purification system
Air purification system