Verticale gaswasser voor behandeling van zwavelzuurdruppels

Het probleem

Onze klant is actief in de chemische sector. Zij zochten een oplossing voor de behandeling van een luchtstroom met zwavelzuurdruppels. Deze druppels bevatten verschillende metalen die verwijderd dienden te worden.

Onze oplossing

PCA koos als oplossing voor een verticale, chemische gaswasser.

Gaswassers neutraliseren schadelijke componenten in lucht- of afgasstromen. Door intensief contact tussen een luchtstroom en een vloeistof, lossen bepaalde gasvormige componenten op in het water. Door vervolgens de juiste chemicaliën te doseren aan het waswater, worden de geabsorbeerde component omgezet naar bijvoorbeeld een oplosbaar zout. Hierdoor wordt de absorptie in het waswater bevorderd. Een gaswasser is dus de perfecte oplossing voor het probleem van onze klant.

Naast de gaswasser werd ook een schouw voorzien met monstername punten. Op aanvraag van en in samenspraak met de klant werden er verschillende plastic materialen gebruikt om aan specifieke eisen te voldoen. De gaswasser werd ook voorzien van twee sproeizones om de efficiëntie van de gaswasser te verhogen. Op basis van verschillende simulaties werd hierbij geopteerd om slechts één zone te voorzien van pakkingmateriaal. Zowel pH, conductiviteit als debiet van het waswater wordt gemeten in onderling overleg met de klant. De ventilator die instaat voor de doorstroom van lucht, werd geleverd door ons zusterbedrijf Almeco.

Specificaties

  • Debiet gaswasser: 15.000 m³/u
  • Vermogen ventilator: 30 kW
  • Materiaal ventilator: RVS 316L
  • Sproeizones: 2
  • Geluidsreductie: onder 75 dBa op 1 m afstand in het halfvrije veld
  • Opvolging proces door middel van: drukmetingen, pH meting, conductiviteitsmeting en debietsmetingen
Verticale gaswasser met schouw, PCA Air

Hebt u hulp nodig bij het behandelen van zwavelzuurdruppels? Of bent u op zoek naar een gaswasser voor andere doeleinden? Neem dan contact op en wij helpen u graag verder.

Verticale gaswasser, PCA Air
Ventilator voor gaswasser, PCA Air