Piloottesten voor verwijdering van fijn stof uit rookgassen

Onze klant, een belangrijke producent van ecologische houtpanelen, beschikt over een grote oven waar resthout in verbrandt wordt om stoom te produceren. De ontwikkelde rookgassen worden behandeld door een venturi gaswasser om de uitstoot van fijn stof te reduceren. PCA werd gecontacteerd omdat het gehalte aan fijn stof in de uitlaat van hun installatie de lozingsnorm overschreed. Na overleg werd beslist om een testfase uit te voeren met een pilootinstallatie. Tijdens de opstart van deze testfase werd de klant bijgestaan door PCA om de installatie aan te sluiten en in dienst te stellen.

De pilootinstallatie bestond uit een quench in roestvrijstaal om de warme rookgassen af te koelen door middel van hogedrukverneveling van water. De afgekoelde gassen werden vervolgens behandeld in een gaswasser die volgens het micro-vortex principe werkt. In dit type gelijkstroom gaswasser wordt het gas door een speciale cel gestuurd die besproeid wordt met water. De speciale geometrie van de cel zorgt ervoor dat het gas en water in werveling worden gebracht waardoor het fijn stof door het water gecapteerd wordt en de lucht gezuiverd wordt.

Er werden gedurende 3 maanden verschillende testen en analyses uitgevoerd om de werking van de installatie te optimaliseren. Na afloop van de testfase werd geconcludeerd dat de pilootinstallatie het gehalte aan fijn stof verder kon reduceren bij een veel lager energie- en waterverbruik in vergelijking met de bestaande installatie.

 

Kampt u ook  met rookgassen en fijn stof? Kunt u ook gebruik maken van een gaswasser? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Ons team staat klaar om al uw vragen te beantwoorden.