Referenties

RTO steel industry

De thermische oxidator zuivert niet alleen VOC, maar voorziet ook warmte voor de ovens.

Pilot test DMF control

Naar aanleiding van het verstrengen van de emissielimieten voor DMF in de textielindustrie, wordt er gezocht naar een oplossing om de luchtstroom verder te zuiveren na een RTO behandeling.

 

spraying system

PCA ontwikkelde een oplossing voor stofproblematiek.

Activated carbon filter for treatment of hydrogen chloride, PCA Air

Een klant had nood aan een installatie voor de behandeling van waterstofchloride. HCl is in zijn gasvorm kleurloos, zeer corrosief en uiterst gevaarlijk.

Vertical gas scrubber, PCA Air

Onze klant zocht een oplossing voor de behandeling van een luchtstroom met zwavelzuurdruppels. Deze druppels bevatten verschillende metalen die verwijderd dienden te worden.

Spraying system for chillers, PCA Air

Bij hogere buitentemperaturen daalt het rendement van luchtgekoelde chillers. Het hoger energieverbruik van de chillers reduceren kan door middel van een vernevelsysteem.

Methane stripper, PCA air

Tijdens het oppompen van aardgas ontstaan holtes waar stilstaand water zich ophoopt. Wanneer de bodemlaag een hoge saliniteit bevat, vormt dit water zich om tot pekel met een geringe hoeveelheid methaan. We bouwden een op maat gemaakte methaangas stripper om dit probleem op te lossen.

Air purification plant

Onze klant is gespecialiseerd in de distributie van smeermiddelen, chemische (brand)stoffen en industriële gassen. Ze deden beroep op PCA voor de bouw van een luchtzuiveringsinstallatie om de uitstoot van hinderlijke dampen te reduceren en zo explosiegevaar te vermijden.

Horizontal gas scrubber

PCA werd gecontacteerd omdat het bedrijf de milieu-impact van de uitstoot van de hinderlijke, opstijgende dampen wenste te reduceren. Onze engineering afdeling ontwierp daarom een horizontale gepakte gaswasser met NaOH dosering om de zure dampen te neutraliseren.

installatie met druppelafscheider

Onze klant installeerde een nieuwe lijn voor de oppervlaktebehandeling van aluminium profielen. Deze lijn bestaat uit verschillende baden in serie waar de stukken achtereenvolgens in ondergedompeld worden. PCA werd gecontacteerd om een oplossing aan te bieden om de hinderlijke, opstijgende dampen af te voeren.

Pagina's